Gia chánh

Friday, 11 February 2011

Nếu có về thăm quê hương xin đừng ca ngợi cái chế độ này ”

Buổi nói chuyện của chương trình

Từ Cánh Đồng Mây

vớiNhà Giáo Phạm Tấn Sa

Download

Ông phát biểu:“Nếu có về thăm quê hương xin đng ca ngi cái chế đ này,

Ca ngợi chỉ làm khổ nhân dân Việt Nam . Chuyến về của Nguyễn Cao Kỳ làm tôi khó chịu nhất.

Thái độ của Nguyễn Cao Kỳ thay đổi lạ thế? Kỳ không làm chính trị được, Kỳ làm chính trị kém”

"Kỳ không làm chính trị được, Kỳ làm chính trị kém"
Đây là mt tm nh rt cm đng ghi li cuc biu tình ca Sinh Viên Vit Nam ti Paris ngày 27-4-1975 , ba ngày trước khi mt th đô Sàigòn. Lúc đó trong nước chúng ta vn chưa biết Đt Nước s đi v đâu. Nhưng ti Âu châu, nht là ti Pháp, mi người đã biết s phn ca Vit Nam Cng Hòa. Các bn SV Vit Nam đu đã đ tang cho Dân Tc, Đt Nước ci ngun ca mình. Lá đi kỳ Vit Nam Cng Hòa đã được rước đi khp qun 13 ca thành ph Paris .

Cách Mạng Đường Phố Có Thể Tới Việt Nam


Cách Mng Đường Ph Có Th Ti Vit Nam:

Nhng cuc cách mng biu tình trên đường ph đã lt đ nhà nước Tunisia, và đang làm nghiêng nga Ai Cp.
Báo Asia Times hôm Th Saú nói rng Vit Nam cũng có cơ nguy bùng n nhng cuc biu tình lt đ nhà nước CSVN.
Hôm Th Sáu, báo Asia Times vi bài viết nhan đ “ Vietnam as Tunisia in Waiting” (Vit Nam sp bùng n như Tunisia ) ca nhà bình lun Adam Boutzan, trong đó nói rng các bt công xã hi ti VN có th dn ti
các cuc biu tình lt đ nhà nước. Bài báo nói rng thành phn tr thành th VN có hc đông, như
ng vic làm như ý thì không cung cp đ, và h biết rng tiếng nói ca h không được ai nghe.
VN có dân s 86 triu người, nhưng có ti 1.2 triu công an -- mt lc lượng đy tham nhũng đang cng c cho mt chế đ đc tài toàn tr.
Bài báo nói rng hãy hình dung khi kinh tế đt nhiên khng li, hay khi mt sinh viên VN tt nghip đa hc mà không kiếm vic được và phi m sp v đường bán dư
a hu. Hãy hình dung khi công an ti bt anh này vì bán không giy phép và tch thu dưa hu. Ha hình dung anh phn đi cường quyn và b h nhc. Chuyn đó có th xy ra ti VN. Và hãy hình dung khi nhà trí thc bán do kia ra đng trước tr s đng đa phương và tưới xăng t thiêu.

Công an CSVN đàn áp nhân dân


Cách Mng Đường Ph Có Th Ti Vit Nam

Hàng chc ngàn biu tình làm rung chuyn Ai Cp bt chp lnh gii nghiêm, trong khi phóng viên quc tế cũng b cnh sát Ai Cp đánh đp d di. Assad Sawey, phóng viên BBC Arabic, b cnh sát đánh đm máu khi khi quay phim khong 15,000 người biu tình trên đường ph. Hai phóng viên Pháp b bt, trong khi mt phóng viên CNN, Ben Wedeman, k là cnh sát đã git ly máy nh ca phóng viên bn là Mary Rogers, đp b, và ly đi. Người biu tình Ai Cp tiếp tc đt phá các tòa nhà ti Cairo hôm Th Sáu trong khi chính ph cho b trí nhiu xe tăng. Người biu tình đòi Tng thng Mubarak t chc, và đã đt mt s quân xa, và đt tr s ca đng Dân ch Quc gia đang cm quyn. Báo Asia Times hôm Th Sáu qua bài ca Adam Boutzan nói rng Vit Nam cũng trên đà bùng n như Tunisia vì gii tr có hc đông hơn, vic làm li ít hơn, và các nhân quyn đu b km kp.

0 comments:

Post a Comment