Sunday, 3 July 2016


 TIN ĐỘNG TRỜI: BÁO HONG KONG CÔNG BỐ TẬP ĐOÀN FORMOSA BỒI THƯỜNG 16.1 TỶ YUAN TỨC 2.4 TỶ USD VỀ VỤ CÁ CHẾT..
TẠI SAO NHÀ NƯỚC CSVN NÓI CHỈ 500 TRIỆU USD?


 Vậy xin hỏi ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn Cầm Q, CsVN hãy trả lời cho dân biết

ai đã ăn chia số tiền 1.9 Tỷ USD (1.900 Triệu USD) mà Formosa đã bồi thường?


AI TẠO ĐAU THƯƠNG KHỐN KHỔ NÀY ?

Nhân tin cá chết lan từ Vũng Áng vào Sài Gòn, nổi trắng trên sông Thị Nghè và kinh Nhiêu Lộc

Cá chết. Vì sao chết thế này ?

Chết từ Vũng Áng chết về đây...

Sài Gòn - Vũng Áng xa nhau thế

Chết lại gần nhau mới khổ thay !!!
                          *

Cá chết, nhìn xem, đứt ruột không!

Thị Nghè xác cá chật lòng sông

Con kinh Nhiêu Lộc ngoan hiền thế

Nay bỗng tang thương cá trắng dòng

                            *

Cá chết. Vì sao cá chết đây ?

Lênh đênh trên sóng, xác trôi đầy

Người dân đau xót, người dân hỏi

Đảng vẫn làm thinh chẳng giãi bày

                             *

Cá chết. Vì sao cá chết à ?

Chính vì chất thải Formosa

Do quân Tàu cộng tuôn vào biển

Đầu độc Việt Nam chết đấy mà !!!

                           *

Diệt chủng, Tàu giăng kế độc đây

Biển đen cá trắng nổi trôi đầy

Ruộng khô, lúa chết vì không nước

Ai tạo đau thương khốn khổ này ?

                         *

Cá chết, than ơi, chết tội tình

Chết oan, chết uổng, chết u minh

Dân nhìn cá chết mà ai oán

Chẳng biết khi nao đến...lượt mình ?!

                         *

Ngồi đó nhìn ư ? Đứng dậy thôi !

Người dân bất khuất Việt Nam ơi ...

Nếu không muốn chết như bày cá

Hoặc Chệt nghiền ta đến nát đời !!!


Ngô Minh Hằng 

******

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt NamCòn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân