Saturday, 17 September 2016

Trong 2 ngày thứ bảy 17 và chủ nhật 18/9/2016 đức Đạt Lai Lạt Ma 14 ( XIV)sẽ thuyết giảng tại Strasbourg , Pháp, về đề tài "phát triển tâm Bồ Đề" của ngài Long Thọ (Nagajurna) và sẽ ban lễ quán đảnh của đức Quan Thế Âm.
Quý vị nào không ttói tham dự trực tiếp được tại Strasbourg, xin mời nghe tại nhà và sẽ được truyền trực tuyến :
Sáng từ 9h30-12h, chiều từ 14h30-16h30
Buổi thuyết pháp này sẽ được dịch thẳng ra 9 thứ tiếng.
Xin mời quý vị thăm trang nhà dưới đây:


18 nguyên tắc sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma


Dalia-Lama_3_2013


0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt NamCòn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân