Tuesday, 3 January 2017

 Mạn phép gởi đến quý thân hửu quyển sách: "Death by China" của Tiến Sĩ Navarro đã được dịch sang tiếng Việt.
Tiến Sĩ Navarro là người cố vấn về các vấn đề kinh tế cho Tổng Thống đắc cử Donald Trump.

Mời xem:

Bấm vào Link:
 https://drive.google.com/file/ d/0B2- ZjFvrqtlbNEdXNC1FRUFhZU1PLXR4c nlOdU5jWktUdHdF/view?usp= sharing

0 comments:

Post a Comment

Bài Xem Nhiều

Bài Lưu Trữ

Quốc Kỳ-Quốc Ca Việt NamCòn Một Ngày Được Sống St: Trần Huân